Naszą działalność prowadzimy na terenie województwa opolskiego. Dla potrzeb większych inwestycji oferujemy swoje usługi również na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego. 

 

Posiadamy niezbędne doświadczenie, sprzęt pomiarowy oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania usług najwyższej jakości.

 

 

 

Zapewniamy szeroki asortyment robót geodezyjnych obejmujący m.in.:

 • mapy do celów projektowych,

 • mapy do celów prawnych,

 • tyczenie budynków oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

 • inwentaryzacje powykonawcze budynków,

 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych,

 • inwentaryzacje powykonawcze urządzeń infrastruktury technicznej,

 • pomiary sytuacyjno - wysokościowe

 • podziały nieruchomości,

 • rozgraniczenia nieruchomości,

 • wznowienia znaków granicznych,

 • kompleksowa obsługa inwestycji,

Bez tytułu2

 

Bez tytułu4

 

Bez tytułu5

 

 

 

 

 

 

 

Bez tytułu10

 

Bez tytułu7

 

Bez tytułu11

 

Bez tytułu8

 

Bez tytułu6

 

L-Geo System

49-314 Michałowice, ul. Spacerowa 8 (k. Brzegu)

Geodeta uprawniony

inż. Tomasz Literowicz

Nr uprawnień 23070